• Piisavalt palju mahutav
  • Kompaktne formaat
  • Kogusega tellides väga soodne

Olenemata sellest, kui digitaalseks meie ühiskond ka ei muutu, on paberil kui meediumil jätkuvalt tugev positsioon: inimesele meeldib saada midagi füüsilist ning taasesitatavat. Ükskõik, kas selleks on siis müügipakkumus või toote kasutusjuhend, mida mitmekordselt läbi töötada.

Kõige levinum voldikutüüp on kahest kohast volditud A4 paber, mis tekitab 6 alakülge. Antud juhul tuleb trükise mõõduks 99x210mm.

Lisaks voltimisele ja nuutimisele on võimalik trükiseid veel ka erikujuliseks lõigata (stantsida) ning lamineerida.

Et projekt oleks rentaabel, peab tellitavate voldikute kogus algama vähemalt 500-st ühikust.